ankieta

Ankieta dotycząca korzystania przez pracowników z dokumentacji znajdującej się w składnicy akt (zwanej dalej „archiwum”) TAURON Ciepło sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
W związku z trwającymi pracami w ramach przygotowania
Projektu „Wprowadzenie cyfrowej archiwizacji dokumentów”
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie Ankiety, której analiza pozwoli na poznanie Państwa opinii oraz dokonanie odpowiednich zmian.
Osobą odpowiedzialną za Ankietę jest Jolanta Smoszna - Kierownik Projektu